کارت گرافیک، نماینده رابط‌های بصری سخت افزارهای کامپیوتر
در سخت افزارهای کامپیوتر اگرچه کارت گرافیک، به ظاهر رابط و متصل کننده میان مانیتور و کامپیوتر به شمار می‌رود ولی در واقع دارای پتانسیل هایی است که در هیچ یک از قطعات کامپیوتر دیده نمی‌شود. شما عملیات های حرفه ای نظیر ضبط و ویرایش فیلم، بازی‌های پیشرفته کامپیوتری و حتی مشاهده فیلم‌ها را از طریق این سخت افزار انجام می‌دهید. کارت گرافیک‌های مدرن تا نسخه‌های GTX پشتیبانی می‌شوند. کارت گرافیک‌های ارزان قیمت، دیگر جواب‌گوی بازی های پیشرفته نیستند و اکنون از مدل‌های GTX،RX  به جای نسل های گذشته GT استفاده می‌شوند. خروجی و ورودی‌های کارت گرافیک‌ها به چند شکل DVI ،HDMI و VGI تقسیم بندی می‌شوند. کارت گرافیک‌های Intel بیشتر در زمینه نرم افزارها طراحی می‌شوند و کارت گرافیک‌های AMD Redon بیشتر در زمینه بازی‌های پیشرفته (گیمینگ) استفاده می‌شوند.